RADNO VRIJEME

Na adresi Anina 16, 10000 ZAGREB je sjedište tvrtke i tamo nije moguće obaviti kupnju...

Prodajno mjesto je na adresi Pisarovinska 38 (preko puta Rudeške 58), 10000 ZAGREB


ponedjeljak - petak: 9:00 - 12:30 i 13:00 - 18:00
subota: 9:00 - 13:00
nedjelja i praznik: ne radimo**************************************************************************************************************
Polica privatnosti

Osobni podaci u poslovanju

Dobar zvuk d.o.o. prikuplja, obrađuje i pohranjuje samo one osobne podatke fizičkih osoba koje propisuje zakonodavac za vođenje obveznih evidencija i izvješćivanje državnih tijela odnosno podatke koji su neophodni za ispunjavanje pravnih obveza voditelja obrade ukoliko fizička osoba zahtijeva "R1" račun (račun na ime kupca), a ti osobni podaci su ime i prezime, adresa i porezni broj (OIB) fizičke osobe, a dodatno i kontakt podatke koji su neophodni za obavljanje poslovanja. Svi tako prikupljeni podaci neće se u drugu svrhu obrađivati niti prosljeđivati trećim osobama.

Fizička osoba može zatražiti u bilo kojem trenutku informaciju s kojim osobnim podacima Dobar zvuk d.o.o. raspolaže o toj osobi te ih po potrebi ažurirati. Ako fizička osoba procjeni da su neki kontakt podaci voditelju obrade nepotrebni za daljnje poslovanje može zatražiti brisanje takvih podataka.

Uporaba kolačića na web lokaciji

Određene funkcionalnsti web stranice zahtjevaju mehanizam pamćenja koji se ostvaruje pomoću kolačića. Prije nego se postavi kolačić, korisnika se prethodno zatražuje privola uz opisanu svrhu. Davanjem takve privole biježi se svrha, datum, vrijeme i IP adresa u bazi podataka kao dokaz o radnji davanja privole. Ovi podaci se ne prikazuju nigdje na web lokaciji osim dotičnom korisniku kroz postavke privatnosti. Oduzimanjem privole od strane korisnika, podaci privole se trajno brišu i pripadni kolaćići se uklanjaju. Klikom na poveznicu Postavke privatnosti korisnik može upravljati svojim privolama. Ukoliko korisnik ručno obriše kolačiće (npr. kroz postavke preglednika), zapisi o privolama se zadržavaju u bazi podataka, a tada se mogu obrisati jedino ukoliko je korisnik prethodno zabilježio generirani kôd te ga kasnije dostavio e-mailom ili drugim kanalom komunikacije uz namjeru brisanja podataka. Podaci o danim privolama se automatski brišu nakon najviše 18 mjeseci, a isti se ne koriste izvan poslovanja tvrtke osim kako je zakonom propisano.

Web stranice nude kolaćiće za sljedeće svrhe:

  1. Upravljanje postavkama privatnosti (privacy-session-id)

    Generiramo jedinstveni kôd koji privremeno spremamo na poslužitelju, a isti se koristi kao privremena lozinka koja služi za razlikovanje različitih korisnika. Kako bi web preglednik i poslužitelj razumjeli da se radi o istom korisniku, u trenutku davanja privole, spomenuti kôd se generira, sprema u privremenu datoteku na poslužitelju te šalje nazad web pregledniku koja ga pamti i ponovno šalje poslužitelju kod potraživanja iduće web stranice na istoj web lokaciji. Svrha ovog kôda je pamćenje korisničkih privola kako bi se korisniku omogućilo pregledavanje te povlačenje istih.

  2. Anonimna statistika posjeta (Google Analytics) (_ga, _gid, _gat)

    Web lokacija uz privolu korisnika aktivira praćenje posjeta pomoću usluge Google Analytics. Ovo omogućava vlasniku web stranica i administratoru uvid u posjećenost web stranica, prepoznavanje određenih trendova ili pogrešaka na stranicama. Podaci koji se prikupljaju su anonimni, tj. vlasnik i administrator nemaju uvid u osobne podatke posjetitelja, već samo sumarne statističke podatke o broju jedinstvenih posjeta, broju posjećenih stranica, najčešće posjećivane stranice, korišteni web preglednici, korišteni operacijski sustavi te uređaji i sl. Za više o usluzi Google Analytics i kako se odražava na vašu privatnost, posjetite gore označeni link.

  3. Pamćenje odabira za upitnik o privolama (no-extra-cookies)

    Kako bismo dobili privolu od korisnika za gore navedene kolačiće, pri prvom posjetu, tj. onda kada još nije prisutan nikakav kolačić, korisniku prikazujemo modalni prozor pomoću kojeg može dati svoju privolu na korištenje ili odbiti gore navedene kolačiće. Budući da bismo korisniku trebali svaki puta prikazati taj modalni prozor, nudimo opciju da se njihov odabir upamti. Mehanizam kojim se to postiže je također uporaba kolačića, međutim ovaj kolaćić uvijek poprima istu vrijednost (1) neovisno o korisniku. Ako taj kolaćić pohranimo, više nećemo prikazivati modalni prozor s upitom o kolačićima. Ovaj podatak se koristi isključivo u ovu svrhu te se ne pohranjuje na poslužitelju. Korisnik može ukloniti ovaj kolačić pomoću web preglednika, a dodatna uputa kako to uraditi je dana uz postavke privatnosti. Kako je riječ o čisto funkcionalnoj uporabi, za ovaj kolačić tražimo korisnika da prethodno potvrdi spremanje istoga, ali ga ne vežemo uz određenu privolu.

Postavke privatnosti

Ovdje možete upravljati svojim postavkama privatnosti.